Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas
10.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų
nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
10.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
10.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo
atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
10.2.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos
etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai
grąžinama nekokybiška prekė);
10.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas
netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.2.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma
prekių grąžinimo sąlygų;
10.2.6. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių
gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška - tokiu atveju vykdomas
prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);
10.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso
6.22810 straipsnio 1 dalimi;
10.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą
ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir
Pirkėjas susitaria kitaip.